Home Zásady použitia cookies
Zásady použitia cookies

Pri návšteve a používaní webových stránok www.unifin.sk (ďalej "Webové stránky") sa vo Vašom zariadení aktivujú cookies (ďalej "cookies"). Sú to obsahovo malé súbory slúžiace k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Webové stránky. Pomáhajú nám poskytovať, chrániť a zlepšovať naše služby.

Vo všeobecnosti cookies na Webových stránkach neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané Webovými stránkami slúžia na zabezpečenie nevyhnutných činností, ako sú napríklad navigácia medzi stránkami, činnosť fotogalérií, prihlasovanie do používateľského profilu a zachovávanie súhlasu alebo nesúhlasu s použitím cookies.

Na Webových stránkach využívame dva druhy cookies: prechodné (expirácia typu session, vymažú sa po zatvorení okna prehliadača) a permanentné (expirácia stanovená na konkrétny dátum). Prechodné cookies slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí Webových stránok, ako je napr. prihlásenie do vlastného používateľského profilu. Permanentné cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu Webových stránok vzhľadom na nastavenia a činnosť používateľa na Webových stránkach.

Cookies na Webových stránkach sú výhradne funkčné, nevyhnutné pre chod stránky, neobsahujú žiadne osobné údaje, nepoužívajú sa pre zobrazovanie reklám a nekomunikujú s tretími stranami.

Analytické a marketingové cookies Webové stránky nepoužívajú.

Zoznam cookies:

57d2f22addc3358b1adb7a7890224c85 Zachováva stav používateľovej session medzi požiadavkami na jednotlivé stránky. Session
JASLIDESHOWPLAY Zachováva informácie pre fotogalérie. 1 deň
ja_helio_tpl Zachováva informácie pre fotogalérie. 1 rok
consent Zachováva informáciu o uložení informácie o prijatí alebo odmietnutí cookies. 1 rok / 6 mesiacov
445b2bafbb3abdb168aada3808f33798l Zachováva stav prihlásenia do používateľského profilu. Session


Ako môžete nastaviť cookies

Cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo nastaviť len používanie niektorých z nich. V prípade odmietnutia funkčných cookies nemusia Webové stránky fungovať tak, ako by mali.

Nastavenia cookies na najpoužívanejších prehliadačoch:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Opera: https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/cs-cz/mem/configmgr/compliance/deploy-use/browser-profiles 

 

Linka pomoci

Linka Pomoci

Produkty

Videohry

Servis HOT-LINE

Servis Hotline

Technická podpora

Hot-Line technickej podpory - tel: 0911 784158 denne od 8.00 - 17.00 vyrieši Vaše problémy. Pred nahlasovaním poruchy si pripravte výrobné číslo prístroja. Poruchy VNT Non-stop: 0911-656 277.