JA slide show
Home Služby Servis: 0911-784158
Servis: 0911-784158

Hot LineVaše požiadavky na servisný zásah, objednávky opráv prijmú operátorky v týchto hodinách:

  • pracovné dni: 8.00 - 17.00 - osobne
  • mimo uvedeného času prosíme nechajte odkaz na záznamníku, resp. pošlite SMS - budeme Vás kontaktovať

Servis VNT Magic Lotto: NON STOP, na tel. čísle: 0911-656277

 

Objednávka musí obsahovať:

  • výrobné číslo a typ VHP, MR, atď.
  • stručný popis závady, resp. chybové hlásenie
  • miesto požadovanej opravy (adresu prevádzky)
  • telefón a meno osoby, ktorá opravu objednala
  • názov firmy, IČO
 

Linka pomoci

Linka Pomoci

Produkty

Videohry

Servis HOT-LINE

Servis Hotline

Technická podpora

Hot-Line technickej podpory - tel: 0911 784158 denne od 8.00 - 17.00 vyrieši Vaše problémy. Pred nahlasovaním poruchy si pripravte výrobné číslo prístroja. Poruchy VNT Non-stop: 0911-656 277.