Home Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás informujeme o účele spracovania informácií, ktoré získavame ukladaním súborov cookies do Vášho počítača alebo iného zariadenia.

Webovú lokalitu http://www.unifin.sk a k nej pridružené subdomény spravuje Unifin, spol. s r.o., Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, IČO 35802359.

Používaním webovej lokality http://www.unifin.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami nevyužívajte, prosím, tieto webové lokality. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Na našich webových lokalitách využívame dva druhy cookies: prechodné (expirácia typu session, vymažú sa po zatvorení okna prehliadača) a permanentné cookies (expirácia stanovená na konkrétny dátum). Prechodné cookies slúžia pre nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí týchto webových lokalít, ako je napr. prihlásenie do vlastného užívateľského profilu. Permanentné cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené dlhšiu dobu a slúžia najmä na optimalizáciu webových lokalít vzhľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webových lokalitách.

Cookies na našich webových lokalitách sú výhradne funkčné, nevyhnutné pre chod stránky, neobsahujú žiadne osobné údaje, nepoužívajú sa pre zobrazovanie reklám a nekomunikujú s tretími stranami.

Zoznam cookies:

57d2f22addc3358b1adb7a7890224c85 Zachováva stav používateľovej session medzi požiadavkami na jednotlivé stránky. Session HTTP
JASLIDESHOWPLAY Zachováva informácie pre fotogalérie. 1 deň HTTP
consent Zachováva informáciu o uložení súhlasu s cookies. 19.1.2038 HTTP
ja_helio_tpl Zachováva informácie pre fotogalérie. 1 rok HTTP

Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.

 


 

Kontakt na zodpovednú osobu spoločnosti CBG, spol. s r.o. na úseku ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov:

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

tel.: +421-2-534 176 24

 

Linka pomoci

Linka Pomoci

Produkty

Videohry

Servis HOT-LINE

Servis Hotline

Technická podpora

Hot-Line technickej podpory - tel: 0911 784158 denne od 8.00 - 17.00 vyrieši Vaše problémy. Pred nahlasovaním poruchy si pripravte výrobné číslo prístroja. Poruchy VNT Non-stop: 0911-656 277.